Stichting Auteursdomeinģ

 
 9 mei 2010
 

Nieuwsbrief voor auteurs en vertalers

Onderwerpen:
 • CB voert watermerk in als beveiliging van e-boek
 • Onbeveiligde distributie van luisterboeken van start
 • Afruil tussen kwaliteit van beveiliging en korte termijn omzet
 • Afweging voor de auteur
 • Oorzaak omzetcollaps in muziekwereld: geen DRM
 • Voorlichting DRM nodig
 • VSenV schuift eboek in eeuwigdurend VSenV 'Modelcontract'
   
 • 1. Centraal Boekhuis introduceert watermerk
  Uitgevers gaan e-boeken in het handelskanaal verspreiden met een watermerk. Het Centraal Boekhuis meldde dit eerder deze week in een persbericht. Het watermerk is een zwakke beveiliging. Zonder de mogelijkheid om een illegale kopie aan te melden, wordt het geclassificeerd als DRM1*. Gekoppeld aan een meldpunt als DRM2. Op elke pagina komt de naam van de koper te staan. De hoop is dat die het bestand dan minder gauw doorgeeft. Een technische beveiliging is er niet; het boek opent op een ongelimiteerd aantal apparaatjes. De naam hoeft niet de echte naam te zijn en is met wat tijd en handigheid te verwijderen. DRM3 blijft voorlopig beschikbaar. Auteursdomein koppelt het watermerk (vooralsnog als enige uitgever) aan het Melpunt Illegale Kopie en laat de keuze tussen DRM2 en DRM3 aan de auteur. De kosten zijn gelijk.

  2. Luisterboeken onbeveiligd verspreid
  Uitgevers gaan luisterboeken zonder beveiliging in het handelskanaal verspreiden via het Centraal Boekhuis. Het CB meldde dit eerder deze week in een persbericht. Het bestandsformaat is mp3.
  De beveiliging van luisterboeken wordt vooral weggelaten om kosten te besparen. Op Marktplaats worden aan de vooravond van onbeveiligde distributie in het handelskanaal al duizenden illegale luisterboeken aangeboden.

  Luisterboeken worden al jaren onbeveiligd verspreid door luisterboeken-uitgevers en de openbare bibliotheken. Zoals bekend heeft Auteursdomein iets proberen te doen aan de onbeveiligde verspreiding door de bibliotheken. Zonder steun van de VSenV was dat niet mogelijk, maar de VSenV schaarde zich helaas achter het uitgeversstandpunt. Audiobestanden zijn goed te beveiligen. Auteursdomein raadt auteurs aan hun materiaal niet onbeveiligd in het handelskanaal te (laten) verspreiden.

  3. Afruil tussen levensduur e-boek en kwaliteit van beveiliging
  Naarmate de beveiliging zwakker is, zijn e-boeken op meer apparaatjes te lezen. Een zwakkere beveiliging is bovendien gebruiksvriendelijker. De omzet stijgt daardoor, maar de economische waarde van de titel verdampt doordat er kopieŽn in omloop komen.
  Bij bestsellers kan dat razendsnel gaan. Er is m.a.w. een afruil tussen inkomsten op de korte en lange termijn. Uitgevers gaan ervan uit dat het met boeken niet zo'n vaart zal lopen. Lezers zijn ouder en netter dan luisteraars, is de gedachte. Verwacht wordt dat de kopieerdruk zich zal beperken tot een jong publiek. Dat is overigens niet aangetoond, het kan ook zijn dat de (snel groeiende) vertrouwdheid met de digitale wereld de gevoelige factor is. Volgens de stichting is er ook een samenhang met de locaties waar illegaal materiaal wordt aangeboden. Marktplaats is breed toegankelijk, en de koper kan niet zien of hij een origineel of een kopie koopt.

  4. Afweging voor de auteur
  Als de uitgever met een tijdelijk contract exploiteert ligt het uitgeversbelang bij zwakke beveiliging want dit maximeert de omzet op korte termijn. Het kan zeker ook in de strategie van de auteur passen om de verkoop naar voren te halen, zolang maar duidelijk is dat er lange termijn omzet aan wordt opgeofferd. Moet de schrijver langdurig inkomen aan het e-boek ontlenen, dan ligt het belang bij een goede beveiliging (DRM3). Die moet direct plaatsvinden vanaf de frontlist. Over langdurige exploitatie is nog op te merken dat er instrumenten in aantocht zijn die boeken in principe permanent in beeld zullen houden.

  5. Voorlichting DRM nodig
  DRM is een middel voor de auteur om duurzaam inkomen te ontlenen aan gedane arbeid. Dat is wel iets anders dan (geciteerd) 'consumentje naaien' of een graaicultuur van grote uitgevers die er de prijzen mee zouden opdrijven. Wat zou de consument er zelf van vinden als hem de mogelijkheid werd ontnomen om aan het eind van de maand salaris te ontvangen? Een boek schrijven kost gemiddeld ruim 1 jaar. De huidige praktijk is dat velen er blij mee zijn en geld mee verdienen, maar dat van de gemiddelde auteur wordt verwacht dat hij er een baantje bij neemt en subsidie aanvraagt. Auteursdomein zal de consument voortaan in alle e-boeken vriendelijk informeren over het doel van beveiliging.

  6. Oorzaak omzetcollaps in muziekwereld:
   geen DRM, verkeerd verdienmodel

  Bij de strategische keuzes die de auteur moet maken is het belangrijk dat die op een goede analyse berust. De consumentenlobby schrijft de omzetcollaps in de muziek nu toe aan DRM. Dat is niet juist: de oorzaak was het ontbreken van DRM. Een andere oorzaak is dat muziekuitgevers een verkoopmodel hanteerden dat geen rekening hield met de wens van jonge consumenten om alleen dat ene liedje te kopen dat ze wilden hebben. De opgedrongen aankoop riep onvrede en piraterij van de populaire fragmenten op. Tegenwoordig hanteert de muziekwereld andere verkoopmodellen en andere audio-formaten. Voor e-boeken lijkt dat niet aan de orde. Een roman laat zich moeilijk opsplitsen in meer en minder gewilde passages. Wel wordt er geŽxperimenteerd met verkoop per hoofdstuk.

  7. VSenV schuift e-boek in eeuwigdurend 'Modelcontract'.
  Anders verwacht koppelt de VSenV de exploitatie van e-boeken niet aan een tijdelijke looptijd, maar aan het zg. VSenV 'Modelcontract' voor het gedrukte boek. De belangrijkste ontbindingsgrond van dat contract is: de titel is langer dan de overeengekomen tijd 'niet leverbaar'. Onder leverbaar houden wordt verstaan uit voorraad. Permanente exploitatie in de vorm van printing on demand valt er niet onder. Auteursdomein vindt de gekozen constructie 'heel teleurstellend en onpractisch'.

  *) Toelichting::
  DRM0= geen beveiliging
  DRM1= uniform wachtwoord, of op naam van de koper gezet zonder koppeling aan een meldpunt
  DRM2= op naam van de koper gezet met koppeling aan een meldpunt ('social DRM')
  DRM3= apparaatherkenning: het boek opent alleen op apparatuur die wordt herkend in het aankoopproces (de koper kan tot 6 apparaatjes van zichzelf en anderen aankoppelen).


  © 2010 Stichting Uitgeverij Auteursdomein

   

  Gesigneerde literatuur
  Verkoop e-boeken

  Uitgeefstudio
  Missie, contact


   

   

   

   

   

   


   

   

        


  Copyright © 2010 Stichting Auteursdomein,
  Kamer van Koophandel 34234682. Alle rechten voorbehouden.

   


  De Stichting | Contact