O P Z E T  A U T E U R S D O M E I N De stichting:
Auteursdomein is een non-profit uitgeverij die in september 2005 werd opgericht om waardevolle literatuur, waarvan de omzet terugliep en die door uitgevers daarom werden afgestoten of niet langer op voorraad gehouden, opnieuw leverbaar te maken met behulp van de destijds nieuwe techniek van printing on demand. Dit moest auteurs  een redelijk inkomen bieden uit heruitgaven. Daarnaast zet Auteursdomein zich ad hoc in voor betere contracten voor auteurs en vertalers, transparante kosten en een goede voorlichting over marktontwikkelingen. De uitgeverij is een ongesubsidieerde belastingplichtige stichting. Manuscripten worden onderworpen aan onafhankelijke externe redactie. Op de relatie met auteurs is het standaard Auteurscontract van toepassing.


Oprichters: Pauline van de Ven, Eisjen Schaaf

Contactpersoon: Janneke Doreleijers

Sinds 2016 is Stichting Auteursdomein in het handelsverkeer een imprint van DVU.


Fondslijst

 

Achtergrond:
Onder invloed van een aanhoudend grote titelproductie en tariefstijgingen in de centrale opslag viel de winkelduur van het literaire boek tussen 1995 en 2005 terug van 8 à 10 jaar tot minder dan 1 jaar. Ook de opkomst van het 'winner-takes-all', dat karakteristiek is voor de digitale verkoop, speelde hierbij eveneens een rol. In 2009 werd het dieptepunt bereikt met een standaardopname van 3 maanden in het assortiment van de grote boekhandelsketens (voor niet-bestsellers). De dramatische gevolgen voor het inkomen van schrijvers en vertalers werden vastgelegd in onderzoeken van de Stichting Fonds voor de Letteren en de Vereniging van Schrijvers en Vertalers. De overgrote meerderheid van professionele literaire auteurs verdient tegenwoordig een inkomen op of onder het bijstandsniveau. Slechts een handvol auteurs is nog in staat van scheppend werk te leven. De omzet is met andere woorden gespreid over een slinkend aantal titels, waarbij de verkooppieken voor een klein aantal bestsellers steeds hoger zijn geworden.
 

Het doel:
Hoofddoel is professionele auteurs en vertalers te helpen om waardevolle Nederlandse en Vlaamse literatuur zelfstandig leverbaar te houden met behulp van voorraadvrije technieken, en te bereiken dat ca. 50 (inplaats van 10 ) procent van de verkoopopbrengst van backlisttitels aan de auteur toekomt. In brede zin wordt bevorderd dat een goedgeinformeerde auteur de marktpositie kan innemen die hem toekomt als schepper van het werk waaraan de hele bloeiende boekenbranche haar inkomen ontleent.

 

De middelen:

Een online studio met handleidingen voor de productie van printing on demand, e-boeken en luisterboeken, low budget en bruikbaar voor leken (WYSIWYG).

Een webwinkel waar auteurs hun werk gesigneerd kunnen verkopen
Een aansluiting op het Centraal Boekhuis die auteurs op uitgeversvoorwaarden toegang biedt tot de distributie in het handelskanaal
Contracten met een PoD-drukker en andere leveranciers die auteurs op uitgeversvoorwaarden toegang geven tot de productie
De stichting onderhandelt collectief over marktvoorwaarden voor titels op de fondslijst

 

Resultaten hoofddoelstelling:
In de verkoop van gedrukte boeken (PoD) werd het 50% doel bereikt in verkoop van gesigneerd werk via de website. De opbrengst van online verkoop van auteursrestanten ging zelfs volledig naar de auteur. Het bleek echter moeilijk voldoende publiek naar de website te trekken, waarna is besloten de titels leverbaar te maken in het boekhandelskanaal, via een aansluiting op het Centraal Boekhuis. Sinds maart 2010 loopt alle verkoop via het CB. Op de verkoop van on demand gedrukte boeken kan door de hoge kostprijs maximaal 30% worden uitgekeerd.


Najaar 2013 bracht een beleidswijziging bij Bol, dat nu ook boekwinkels ging toelaten als online aanbieders. De omzet namens auteurs via Auteursdomein daalde daardoor sterk. De stichting zag zich genoodzaakt de PoD voor de levende backlist te beeindigen. De backlist werd voor auteurs leverbaar gemaakt in digitale vorm en de verkoop verplaaste zich deels naar de websites van de auteurs.

 

Andere resultaten:

De zichtbaarheid van backlisttitels werd belangrijk vergroot door de openstelling van de ISBN-bank in het Publieke Domein in 2009, na een door Auteursdomein aangespannen proces bij de NMA

De opstelling van een 'Recensiecode' was van invloed op het recensiebeleid van Biblion en op de zorgvuldigheid waarmee boeken online worden gerecenseerd door leken
De contractpositie is verbeterd door de opstelling van eigentijdse auteurscontracten voor boeken en e-boeken

Op ad hoc basis worden onwikkelingen in het boekenvak die van belang zijn voor de rechtspositie van de auteur ingebracht in de Vaste Kamercommissien van Justitie. 

De stichting staat aan de basis van een nieuwe generatie uitgevers die zich opstelt als partner van de auteur in een gezamenlijke risicodragende onderneming.

Er zijn discussie- en voorlichtingsbijdragen geleverd over onderwerpen als het Google digitaliseringsproject, beveiliging van e-boeken, overproductie en ramsj, auteursrecht, Wet vaste boekenprijs, luisterboekenproject van de openbare bibliotheken, bookmatching, enz.

Bij de schrijversvereniging VSenV is gelobbyd over een veelheid van onderwerpen. Een greep: beëindiging van de eeuwigdurende looptijden van het zg. VSenV 'Modelcontract' voor auteurs, een contracttijd van 1 jaar voor digitale exploitaties, afzonderlijke contracten voor PoD, luisterboeken en e-boeken, beveiliging van e-boeken, bescherming van het auteursrecht op luisterboeken in Openbare Bibliotheken, verhoging van de royalty, steekproef-controle van jaarlijkse afrekeningen, voorlegging van onderhandelingsresultaten met uitgevers aan de achterban, privacy behandeling van adres- en contactgegevens van auteurs, aansluiting van de belangenbehartiging bij de Federatie Nederlandse Vakvereniging (FNV Kiem).


Toekomst:
De positie van de auteur wordt versterkt doordat de productie en verkoop voor het eerst in de geschiedenis van het boek binnen het bereik van auteurs komt. De stichting verwacht dat de levensduur van het boek vanaf 2010 geleidelijk zal worden omgebogen naar vrijwel permanent, dankzij digitale vermeldingen en een groeiende inzet van voorraadvrije technieken. 'Bookmatching' zal de titels in de volgende fase ook vrijwel permanent in de verkoop houden. 


Met de ingebruikname van de online studio in januari 2010 is de algemene belangenbehartiging voor auteurs als beroepsgroep beëindigd. Auteursdomein gaat verder als zelfstandige non-profit uitgeverij met een studio, een online webwinkel en eigen fondslijst waarvoor namens auteurs en vertalers wordt onderhandeld over marktvoorwaarden. Daarnaast blijft een onregelmatige nieuwsbrief  verschijnen met informatie die voor auteurs en vertalers actueel en belangrijk is.
 

links:

Online uitgeefstudio
Petitieregister Open ISBN
Notitie auteursrecht 2009/2010

Recensiecode
Opiniestuk Google digitaliseringsproject (NRC 2009)

 

 

home
contact


studio
nieuwsbulletin

 


Stichting Auteursdomein®  Keizersgracht 16 sous
1015 CP Amsterdam
Kamer van Koophandel 34234682