Stichting Auteursdomein®

 
 


Beste collega’s,

Als gevolg van overproductie van titels en tariefstijgingen voor de opslag, zijn backlisttitels vanaf de tweede helft van de jaren negentig massaal teruggetrokken uit de centrale distributie. Voor auteurs een dramatische ontwikkeling want zij verdienen er sindsdien niets meer aan, en de rechten leiden een slapend bestaan op de planken van uitgevers. Deze oudere titels kunnen nu opnieuw leverbaar worden gemaakt in kleine oplages of per enkel exemplaar dat wordt gedrukt op bestelling van de lezer. Dit gebeurt met behulp van ‘Printing on demand’ (PoD), een print-techniek die in kwaliteit vergelijkbaar is met offsetdruk en die het mogelijk maakt boeken per exemplaar voort te brengen in plaats van per oplage.

Wat heeft de auteur daaraan?
PoD is bij uitstek geschikt voor het exploiteren van de backlist. De actuele vraag is: gaat u het zelf doen, of draagt u het over aan uw uitgever? Als de uitgever het doet, ontvangt de auteur in de praktijk 10%. Doet de auteur het, dan bedraagt de opbrengst 40-60%.

Verkoopt de uitgever dan niet meer titels dan de auteur?
Van backlist-titels niet, want die worden niet met promotie ondersteund en krijgen zelden media-aandacht (iets dat overigens inmiddels ook voor het overgrote deel van de frontlist geldt). Ze moeten het hebben van hun aanwezigheid op Internet, De ‘web-presence’ is bij de auteur zeker in even goede, misschien in betere handen dan bij de uitgever. Het zal altijd wel om bescheiden aantallen gaan ongeacht wie de exploitatie doet, maar als de auteur er een redelijk inkomen aan wil ontlenen kan dat eigenlijk alleen door de exploitatie in eigen beheer te nemen.

Is het geen zwaktebod om je eigen werk te exploiteren?
Nieuwe druktechnieken en de ontwikkeling van internet maken dat de economische macht in toenemende mate verschuift van de exploitant naar de maker. Deze ontwikkeling voltrekt zich internationaal op vrijwel elk gebied en is geen teken van zwakte maar een vorm van emancipatie die wordt aangereikt door de techniek. Het oordeel over de kwaliteit zit niet in de productiewijze maar in de selectie. Auteursdomein geeft alleen werk uit dat is verschenen bij de bestaande literaire uitgeverijen en biedt een beschermde omgeving waarbij de kwaliteit van het aanbod wordt bepaald door een onafhankelijke selectie. Debuteren is niet mogelijk.

Rechten op PoD
De VSenV laat bij monde van juriste Janne Rijkers schriftelijk weten dat PoD buiten de Modelcontracten valt. Het is een nieuwe exploitatievorm die tot voort kort niet bestond en waarop tot nu toe geen rechten zijn afgedragen door de auteurs. Bovendien is het in tegenstelling tot offsetdruk een eeuwigdurende exploitatie, vergelijkbaar met electronische beschikbaarheid. Er is een apart contract nodig. Normaalgesproken eindigt de relatie tussen auteur en uitgever als de titel langer dan een afgesproken tijd niet wordt herdrukt. In het geval van PoD blijft de titel permanent leverbaar. Dit zou de auteur voor eeuwig aan de uitgever binden. Contracten voor e-boeken en PoD moeten dus een tijdelijke looptijd  krijgen, aanbevolen wordt: 1 jaar.

Samengevat: Het staat de auteur vrij om eigen werk opnieuw leverbaar te maken in PoD. De uitgever die een titel in PoD beschikbaar wil maken heeft daarvoor schriftelijk toestemming nodig van de auteur, dus precies zoals met een e-boek.

De VSenV aan Stichting Auteursdomein:
De VSenV stelt uitdrukkelijk dat een uitgever een titel alleen in PoD kan aanbieden als de auteur daar toestemming voor geeft, en dat de auteur dat dus ook kan weigeren indien hij/zij de exploitatie wil overnemen: 'De VvL heeft met het NUV overeenstemming over het uitgangspunt dat PoD niet onder 'beschikbaar voor het publiek' valt. Vooralsnog behandelen VvL en NUV de PoD-vorm als een elektronische vorm van beschikbaarheid. Volgens de Toelichting bij art. 14 lid 1 van het modelcontract betekent dit dat PoD uitsluitend 'voor het publiek beschikbaar' kan inhouden als auteur en uitgever dat expliciet overeenkomen.' (Janne Rijkers, VSenV).

Stand van zaken per december 2007:
De VvL laat weten dat PoD onder geen enkel Modelcontract valt. PoD is een nieuwe exploitatievorm. Het staat de auteur vrij een eigen titel in PoD uit te brengen, ook als die in offset-druk nog leverbaar is. Daarvoor is geen contractopzegging nodig. Het is de uitgever niet toegestaan geruisloos van offset op PoD over te stappen. Gebeurt dit toch, dan kan de auteur dit aankaarten bij de VvL.

Hoe kunt u zien of uw boek is overgeheveld naar PoD?
Controleer de leverbaarheid en de levertijd van uw boeken bij online webwinkels. Als er na lange tijd opeens weer omzet is, is de kans groot dat er een PoD-uitgave is. Offsetdruk en PoD zijn uiterlijk nauwelijks meer te onderscheiden. Boeken met een barcode op de laatste pagina zijn PoD. De auteur kan het ook nagaan in de boekwinkel. Is het boek beschikbaar als 'Boek op verzoek'  dan is het een PoD-uitgave.

Meldingsplicht
Voor het terugtrekken van de titel uit de oplslag bij het Centraal Boekhuis, stopzetting van het recht van retour voor de boekhandel en andere wijzigingen die bepalend voor de omzet zijn, bepleit de stichting een meldingsplicht voor de uitgever met symmetrisch recht voor de auteur om het contract te beëindigen.

Formulier voor het terugclaimen van backlistrechten,
(Niet nodig voor het Modelcontract)

Welk belang heeft Auteursdomein bij deze brief?
Een praktisch en een ideëel belang. Auteursdomein faciliteert het uitgeven van boeken, e-boeken en luisterboeken. Het is een auteur-bestuurde non-profit uitgeverij die nieuwe technieken zoals PoD en e-boek toepast om auteurs beter in staat te stellen te leven van hun werk. Hoe groter de fondslijst, hoe meer zij voor auteurs kan bereiken.

Wat heeft Auteursdomein op backlist-gebied te bieden?
U kunt uw boek laten scannen en met een nieuw ISBN en omslag beschikbaar maken via Centraal Boekhuis, of aanbieden op uw eigen website of de site van Auteursdomein. Het binnenwerk kan worden omgezet naar een bewerkbaar Wordbestand. Het is ook mogelijk een e-boek te maken uit een scan. Zie voor handleidingen de online studio.

Rechten niet opvraagbaar, toch exploitatie in auteursbeheer?
e-Boeken zijn vrij eenvoudig in auteursbeheer te maken en te distribueren. Volgens het Modelcontract hebt u deze rechten behouden. (Handleidingen in de studio).

Handleidingen voor de productie van printing on demand, luisterboeken en
e-boeken:

www.auteursdomein.nl/Studio/studio.html

Bijgewerkt: februari 2010

Stichting Auteursdomein
Keizersgracht 16 sous
1015 CP Amsterdam
T. 020-6252688

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  


Copyright © 2006 Stichting Auteursdomein,
Kamer van Koophandel 34234682. Alle rechten voorbehouden.

 


De Stichting | Contact