Stichting
Auteursdomein

 
 


Persbericht 19 januari 2010

Auteursdomein zet uitgeefstudio online

     

Stichting Auteursdomein heeft haar uitgeefstudio open online gezet. Auteurs, vertalers en liefhebbers kunnen er vanaf vandaag terecht voor handleidingen over printing on demand, het opnemen van luisterboeken, het maken en beveiligen van e-boeken, het ontwerpen van omslagen, het omzetten van PoD-scans naar e-boeken en soortgelijke onderwerpen. De gebruikte software is low budget of gratis, de handleidingen zijn WYSIWYG en er is een forum waar gebruikers elkaar de helpende hand kunnen reiken.

Auteursdomein hoopt dat behalve auteurs en vertalers ook liefhebbers de studio gaan gebruiken om waardevolle literatuur leverbaar te maken en te houden. Voor liefhebbers is vooral de mogelijkheid interessant om luisterboeken te maken. Als voldaan wordt aan enkele voorwaarden (er moet toestemming van de auteur zijn) kan de maker de titel aanbieden op de website van Auteursdomein, of via het Centraal Boekhuis doorleveren aan de boekhandel. Ook is het mogelijk om boeken die in het Publiek Domein vallen, te laten scannen en in verschillende vormen opnieuw uit te geven. Zeventig jaar na de sterfdag van de schrijver is daar geen toestemming meer voor nodig. Op dit moment zijn de klassieke hoogtepunten van de Nederlandse literatuur niet leverbaar als e-boek of als luisterboek, vaak zelfs niet als boek.

Auteursdomein is een auteur-bestuurde uitgeverij op non-profit basis. De stichting helpt schrijvers en vertalers om hun backlist leverbaar te houden met behulp van printing on demand, e-boek en luisterboek. Hoofddoel is dat 50% (inplaats van 10%) van de verkoopopbrengst van backlisttitels naar de auteur gaat. Een van de middelen die daarbij worden ingezet is een online uitgeefstudio. Deze stond sinds 2005 achter wachtwoord. Dat beperkte het gebruik, terwijl handleidingen over software snel verouderen. Afgelopen maanden is de studio integraal vernieuwd en per vandaag open online gezet. Het materiaal moet nu eerst worden 'ingelopen'.

De stichting zet hiermee de laatste stap om professioneel uitgeven binnen het bereik van auteurs, vertalers en liefhebbers te brengen. Eerder bereikte ze met een proces voor de NMA dat de nationale ISBN-titelbank open toegankelijk werd. Dit maakt ook boeken zichtbaar die niet worden verspreid via het Centraal Boekhuis. Sinds vorig jaar biedt zij auteurs en vertalers op uitgeversvoorwaarden toegang tot het Centraal Boekhuis. Onlangs werd een contract met Bol getekend voor de levering van backlistitels in de vorm van e-boeken. Het contract maakt het mogelijk auteurs 40% van de verkoopprijs na btw. in e-boeken uit te keren. De stichting beschouwt haar economische doelstelling hiermee als bereikt. Zodra de hoge btw van e-boeken af gaat, kan het auteursdeel naar 50%. In de verkoop van gedrukte boeken (PoD) werd het 50% doel al eerder bereikt.

Het adres van de studio: http://www.auteursdomein.nl/Studio/studio.html


contact:
info@auteursdomein.nl
T. 020-6252688
 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

   



 


Copyright 2009 Stichting Auteursdomein,
Kamer van Koophandel 34234682. Alle rechten voorbehouden.

 


De Stichting | Contact