Stichting Auteursdomeinģ

 
 


23 september 2009

Ook positief advies over Google 'Zoeken in Boeken'

Na een postief advies voor het Google Settlement adviseert Auteursdomein nu ook positief over Google Zoeken in Boeken (ZiB).

'Zoeken in Boeken' is een gratis marketing-instrument voor boeken die digitaal of in druk leverbaar zijn bij webwinkels. De geÔnteresseerde koper kan bij Google een kijkje in het boek nemen, de hele tekst op trefwoord doorzoeken zonder het boek te lezen, en lezen wat anderen van het boek vinden. De verkoop wordt naar online webwinkels geleid zoals Ako, Amazon UK, Bol, Bruna, Proxis en Van Stockum. De auteur/uitgever kan een eigen link plaatsen.

Zoeken in Boeken (ZiB) ondersteunt alle titels die in de handel zijn, dus ook backlist-titels die door de auteur zelf leverbaar worden gehouden. Auteursdomein raadt auteurs aan hun eigen ISBN's zo snel mogelijk te registreren. Zolang dat niet is gebeurd, krijgt de potentiŽle koper die op de link naar de webwinkel klikt, alleen het oude ISBN te zien. Dat is niet leverbaar en de vraag vloeit dan weg naar tweedehands aanbod.

Het programma is niet nieuw. Auteursdomein heeft er in 2006 negatief over geadviseerd omdat het de uitgever in principe een eeuwigdurende exploitatie in handen geeft. Dat maakt het moeilijk voor de auteur om de rechten terug te claimen als de verkoop stil ligt. Nu contracten door de opkomst van digitale exploitatie een tijdelijke looptijd krijgen, valt dit bezwaar grotendeels weg.

ZiB wil ook aan bibliotheken leveren. Over gebruiksrechten en vergoedingen bestaat grote onduidelijkheid, ook in combinatie met de overeenkomst die Nederlandse uitgevers in 2007 hebben gesloten met de openbare bibliotheken. Auteursdomein adviseert de bibliotheken vooralsnog uit te sluiten. Verder voorziet ZiB in een advertentieopbrengst voor de rechthebbende. Google maakt het percentage niet bekend. Het prijst ZiB vooral aan als een gratis middel om de verkoop van het boek te stimuleren.

De boeken worden kosteloos doorzoekbaar gemaakt op trefwoord. Dat opent de aantrekkelijke mogelijkheid van datamining, waarbij uiteenlopende verwantschappen tussen boeken zichtbaar kunnen worden gemaakt. Naast 'wie dit boek kocht, kocht ook...' kan t.z.t. ook worden gezocht op boeken waarin een geografische locatie centraal staat, een ziekte, een huis, een thema, etc. Het kan de levensduur van het boek verlengen en de economische waarde  van de backlist vergroten.

Auteursdomein raadt auteurs aan om buitendrukse en stil liggende titels terug te claimen bij hun uitgever. Dit moet actief gebeuren want rechten vallen niet automatisch terug. Auteursdomein kan gedrukte boeken waarvan het digitale manuscript niet bewaard is gebleven, omzetten naar een bewerkbaar Wordbestand. De auteur kan correcties en een nieuw ISBN-nummer opnemen. Daarna kan het desgewenst als doorzoekbare pdf worden geleverd aan Centraal Boekhuis en Google. De titel is dan digitaal weer leverbaar. Het is mogelijk hem ook terug in druk te brengen.

Voorbeeld van bij Auteursdomein herdrukte backlist-titel in Google ZiB

Standaardformulier
voor het terugclaimen rechten

 

Home
Nieuwsbulletin


 

 

 

 

 

 


 

 

    


Copyright © 2009 Stichting Auteursdomein,
Kamer van Koophandel 34234682. Alle rechten voorbehouden.

 


De Stichting | Contact