Auteursdomein

 
 


Open ISBN: standpunten VSenV, LIRA, Auteursdomein

Stichting Auteursdomein is aangesloten bij de VSenV en trekt waar mogelijk gezamenlijk met de VSenV op.

De stichting heeft het onderwerp (onzichtbaarheid van ISBN-dragende titels die niet via het CB worden verspreid en foutieve/verouderde vermeldingen van herdrukte titels in CB-online) bij de VSenV aangekaart voordat de zaak in februari 2007 bij de NMA werd ingediend. De kwestie was op dat moment nieuw voor de VSenV en is daarop besproken in het overleg tussen VSenV en uitgevers.

De uitkomst was dat de VSenV Auteursdomein niet zou steunen, omdat ze initiatieven op dit punt van de uitgevers wilde afwachten. Mogelijk waren er alternatieven. Tevens heeft Auteursdomein het onderwerp voorgelegd aan de LIRA, die dit echter meer op de weg van de VSenV vond liggen en evenmin wilde ondersteunen.

Het onderwerp is na de uitspraak van de NMA van 27 juli opnieuw voorgelegd en uitvoerig toegelicht aan de VSenV, ter ondersteuning van een eventueel beroep. De VSenV stelde dat zij het doel, het zichtbaar maken van geregistreerde titels, vanzelfsprekend onderschrijft, maar zich afvraagt of dit zou moeten gebeuren door de  ISBN-bank openbaar te maken. Ter sprake kwam de zg. 'vervuiling'  van de ISBN-bank met titels die niet meer leverbaar zijn.  Auteursdomein vindt de aanwezigheid van oudere gegevens echter geen vervuiling maar integendeel een verrijking van het bestand. Op die manier wordt immers ook het antiquarische aanbod ontsloten.

De VSenV wilde haar standpunt niet herzien voordat hierover opnieuw met de uitgevers is gesproken. Een gesprek zou plaatsvinden in de loop van september, maar dan is de beroepstermijn bij de NMA helaas verstreken.

Op 6 september heeft Auteursdomein, gesteund door  auteurs, lezers, uitgevers en anderen die het online petitieregister op de site hebben getekend, gebruik gemaakt van haar beroepsmogelijkheid bij de NMA en opnieuw openstelling van de ISBN-bank bepleit.

 
 
 
 

  


Copyright 2006 Stichting Auteursdomein,
Kamer van Koophandel 34234682. Alle rechten voorbehouden.

 


De Stichting | Contact