28 november 2007
 
Reactie Hans Willem Cortenraad (Centraal Boekhuis)

De klacht welke de Stichting Auteursdomein bij de de NMA ter onderzoek heeft neergelegd kent meerdere invalshoeken.

Ten eerste betreft het de toegankelijkheid van het ISBN-bestand. Dit bestand is niet raadpleegbaar in het publieke domein. Met andere woorden, de consument kan op eigen initiatief geen toegang krijgen tot dit bestand en op zoek gaan naar de door hem of haar gewenste titel. Dit bestand, per titel opgebouwd uit een aantal bibliografische datavelden en ongeschikt ten behoeve van het commercieel verkeer, maakt uiteraard melding van de uitgever welke de bewuste titel uitgeeft. Deze beperkte informatie, immers zaken als prijs en leverbaarheid worden niet vermeld, moet naar mening van de Stichting Auteursdomein publiek toegankelijk worden omdat op deze wijze de consument in de gelegenheid wordt gesteld rechtstreeks contact te maken met de uitgever indien een titel via de "reguliere" kanalen niet beschikbaar is.

De Stichting Auteursdomein heeft daarbij niet gepleit, althans niet tijdens de hoorzitting ten kantore van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, voor verzelfstandiging van Bureau ISBN.

Een tweede grief van de Stichting is dat het informatie- en bestelsysteem van Centraal Boekhuis CB Online een titel als niet leverbaar kwalificeert indien er in opdracht van de uitgever geen voorraad bij Centraal Boekhuis meer gehouden wordt. Immers, het zou nog mogelijk zijn dat elders exemplaren zijn opgeslagen. Een vreemde grief in de wetenschap dat het het informatie- en bestelsysteem van Centraal Boekhuis betreft en wij op geen enkele wijze suggereren dat bewuste titels nergens meer verkrijgbaar zijn. Één ding is in dat geval echter zeker, Centraal Boekhuis heeft geen voorraad meer en wil daarover haar klanten, de aangesloten boekverkopers, correct informeren.

De boekverkoper die gebruik maakt van CB Online kan overigens in het volledige ISBN-bestand zoeken en krijgt dan de relevante titelgegevens getoond ongeacht de beschikbaarheid bij Centraal Boekhuis.

Hans Willem Cortenraad
Algemeen Directeur Centraal Boekhuis

 

(Meer discussie:  http://www.boekblad.nl/articles/ds/art/11446)

 

terug