25 februari 2008
 
Reactie Hans Willem Cortenraad (Centraal Boekhuis)


Het is evident dat Centraal Boekhuis verheugd is met de uitspraken van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Het doet recht aan de wijze waarop Centraal Boekhuis zich als marktorganisatie naar haar klanten in het Nederlands taalgebied wenst te positioneren. Misbruik maken, in welke zin dan ook, van onze positie past niet in de door ons gewenste klant-leverancier relatie.

Vanuit onze verantwoordelijkheid ten aanzien van ISBN registraties hecht ik er aan te wijzen op het grote belang ervan. Een centrale registratie van alle in het taalgebied uitgegeven publicaties draagt in algemene zin bij aan de vindbaarheid van deze publicaties en vormt voor diverse partijen de basis voor het opbouwen van een assortimentsbestand waar commerciŽle en overige informatie wordt toegevoegd aan de binnen het ISBN-bestand opgebouwde bibliografische informatie. Het feit dat niet alle publicaties, welke door bureau ISBN worden voorzien van een ISBN, bij Centraal Boekhuis leverbaar zijn en derhalve ook niet worden opgenomen in het assortimentsbestand van Centraal Boekhuis doet daar niets aan af. Ik neem dan ook wederom afstand van de uitspraak van de Stichting Auteursdomein dat het registreren van een publicatie bij bureau ISBN weggegooid geld zou zijn. Deze unieke codering is immers van groot belang voor de uiteindelijke vindbaarheid van een publicatie, onverlet of een uitgever besluit de verspreiding van een titel door Centraal Boekhuis te laten uitvoeren.

Het succes dat Centraal Boekhuis samen met haar klanten geboekt heeft met het beschikbaar stellen van onder andere titels met een kleine oplage, middels het product "brede beschikbaarheid", toont aan dat er sprake is van een goede product-marktcombinatie. Daarbij is het vanzelfsprekend dat in het algemeen de procentuele distributiekosten van titels met een lage tot zeer lage omloopsnelheid hoger zijn dan die van sneller roterende titels.

Hans Willem Cortenraad
Centraal Boekhuis B.V.
Algemeen Directeur


 

 

terug